Coachande ledarskap: Allt du behöver veta

Coachande-ledare-och-anställd

En coachande ledare kan vara bra för att nå bättre resultat och ta gruppen till nästa nivå. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver om coachande ledarskap: det bra och det mindre bra.


Coachande ledare är numera inte reserverat för sportsammanhang och idrott. Många företag har även anammat den coachande ledarstilen.

Framförallt Microsoft har utmärkt sig för sitt coachande ledarskap – trots den dynamiska och intensiva branschen.

Med stor fokus på samarbete, effektiv kommunikation och support, så är den coachande ledarstilen väldigt användbar för kreativt tänkande och personlig utveckling.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Det finns även nackdelar.

Här är allt du behöver veta om coachande ledarskap.

Vad är coachande ledarskap

Chef-och-medarbetare-diskuterar

Ett coachande ledarskap definieras genom samarbete, support och guidning.

Till skillnad från mer traditionella ledarstilar, så intar den coachande ledaren en roll som mentor.

Ledaren utformar sitt coachande förhållningssätt baserat på varje gruppmedlems styrkor, svagheter och motivationer.

Det coachande ledarskapet är väldigt vanligt på arbetsplatser idag, framförallt inom IT-sfären. Framförallt då ledarstilen är av en positiv natur, där fokus ligger på att utveckla nya färdigheter och bygga självförtroende.

Coaching modellen kommer ursprungligen från sportens värld, varav uttrycket ”coaching” började användas i slutet på 1800-talet.

Det var runt 1980- och 90-talet som coaching började anammas i affärsvärlden. Ledare och chefer började använda ledarstilen för att bättre kunna motivera och förstärka de anställdas prestationer.

Under 2000-talet är det coachande förhållningssättet mer regel än undantag.

Många företag och chefer lägger stor vikt vid att samtala, vägleda och att ha en mer personlig kontakt med de anställda. Vilket utgör basen för ett coachande ledarskap.

Coachande förhållningssätt

Coachande-ledar-coachar-anställd

För att lyckas i din roll som coach är det viktigt att du tar dig ann ett coachande förhållningssätt.

Många tror att det är enkelt att vara en coachande ledare, men precis som med andra ledarstilar behövs eftertanke, planering och specifika ledarfärdigheter.

Coachande förhållningssätt:

 • Skapa förtroende och samarbete
 • Närvara och lyssna aktivt
 • Uppmuntra till självinsikt och reflektion genom att ställa frågor
 • Direkt kommunikation
 • Analysera medarbetares färdigheter
 • Sätta upp individuella mål med de anställda
 • Ge feedback
 • Fokusera på att utveckla

Som du kan se handlar det coachande förhållningssättet om att utveckla färdigheter och hjälpa medarbetarna att nå sin fulla potential.

Den psykologiska aspekten väger tungt i det coachande ledarskapet, där du intar rollen som en mentor. Men det är viktigt att guida varje anställd både i det teoretiska och praktiska.

Coachande ledarskap fördelar

Det finns många fördelar med ett coachande ledarskap. Det är en av de ledarstilar som lägger mest fokus på att utveckla och hjälpa gruppens individer att nå sin fulla potential.

Fördelar:

 • Stor fokus på personlig utveckling
 • Empowerment
 • Förbättrad kommunikation
 • Uppmuntrar till samarbete och tvåvägskommunikation
 • Fokuserar på support och stöd, istället för att döma
 • Öppna möjligheter för tillväxt och kreativt tänkande

Coachande ledarskap nackdelar

Ett coachande ledarskap anses, generellt sett, ha en väldigt positiv effekt på individen och gruppen. Men ledarstilen passar inte för alla ledare och organisationer.

Nackdelar:

 • Kräver mycket resurser, tid och energi
 • Är sällan det bästa sättet för att nå snabba resultat
 • Inte idealt för företag i en intensiv och vinstdriven marknad
 • Inte alla människor är öppna inför ett mentorskap

Eftersom en coachande ledare lägger stor fokus på öppna dialoger och fritt tänkande, så finns en risk för att chefens position i hierarkin suddas ut.

Det kan leda till att om chef och anställd har olika åsikter, så kan det ha en negativ inverkan på medarbetarens förtroende och attityd till mentorskapet.

Coachning är sällan den mest effektiva metoden i snabba och dynamiska miljöer. Det coachande förhållningssättet baseras på långsiktiga målsättningar och en metodisk utveckling. Vilket är en tidskrävande och relativt långsam process.

Exempel på coachande ledare

Satya-Nadella-Microsoft-ledare

Coachande ledare finns överallt, från fotbollsarenor, till kontorsmiljöer och andra typer av organisationer.

Microsoft har en av de mest noterbara coachande ledarna: Satya Nadella.

När Satya tog över som VD, så hade Microsoft en nedgående trend. Men genom att gå från en ”vi-kan-allt”-mentalitet, till ”vi-vill-lära-oss-allt”, så började resultaten bli bättre.

Satya gjorde sig känd genom att aktivt lyssna på de anställda och inspirerade dem till att anamma ett tilllväxttänkt (growth mindset, på engelska).

Han såg till att han hela tiden var tillgänglig för frågor, feedback och stöd – vilket förändrade hela kulturen inom Microsoft. Hans ledarstil ledde inte bara bättre resultat, men också mer innovation från Microsoft.
Men Satya Nadella är inte ensam, det finns många fler coachande ledare med starka referenser:

 • Sheryl Sandberg, Facebook
 • Dale Carnegie, företagsledare
 • David Morley, Allen & Overy
 • Mahatma Ghandi, andlig ledare

Coachande samtal

Ledare-samtal-med-anställd

Coachande ledare talar inte alltid om för människor vad de ska göra. Istället guidar de individen till att själv komma på lösningar och svar på egen hand.

Det görs genom så kallade ”coachande samtal”. Det är inte bara viktigt att ställa de rätta frågorna – men också välja rätt tid och tillfälle. Alla konversationer bör och kan inte vara ett coachande samtal.

Läs först av individen och situationen. Lyssna efter fraser som:

 • ”Kan du hjälpa mig med…”
 • ”Vad tycker du är bäst för…”
 • ”Jag behöver hjälp”
 • ”Vad händer om jag…”

Dessa inledningar är en stark indikation på att personen är öppen inför ett coachande samtal.

Hur man håller ett coachande samtal

När du coachar någon är det viktigt att du:

1. Lyssnar noga
2. Ger genomtänkta svar
3. Inte föreslår dina egna lösningar

Poängen är att du ska ställa ledande och öppna frågor som hjälper personen att själv identifiera en potentiell lösning.

Coachande frågor:

 • Varför?
 • Hur?
 • Vad tror du om…?
 • Berätta mer om…

Du ställer alltså öppna frågor, där den som coachas erbjuds att reflektera kring situationen. På så sätt kan personen se saken ur olika perspektiv och slutligen komma på en egen lösning.

Under samtalets gång kan du ställa öppna frågor som:

 • Vad händer om du…
 • Vad kan bli konsekvensen av…
 • Vem blir påverkad om du gör så här, och hur skulle du hantera det?

Håll alltid frågorna öppna, så att det finns utrymme för reflektion och så att den som coachas behöver tänka mer. Ställ frågor om hur och varför.

Läs också