Defragmentering: Vad det är, hur du gör och varför

Hem-laptop-nyligen-defragmenterad

Att defragmentera en hårddisk kan inte bara frigöra utrymme, men också snabba upp din dator. Här är allt du behöver veta om defragmentering.


Att defragmentera en hårddisk är en av de mest effektiva lösningarna för att förbättra datorns prestanda.

I den här artikeln har vi gått igenom vad defragmentering är, hur du defragmenterar en hårddisk och varför det är så effektivt.

Vad är defragmentering

Mekanisk-HDD

Defragmentering, eller ”defrag”, är en process som omorganiserar data på en hårddisk så att relaterade filer lagras på samma plats.

Du städar med andra ord innehållet på hårddisken.

Låt oss jämföra det med att du har flera pärmar där hemma, innehållande viktiga papper. Varje pärm har en blandning av skolpapper, kontorspapper och kvitton.

När du omorganiserar pärmarna ser du till att alla kvitton är i en pärm, skolpapper i en annan pärm och kontorspapper i en tredje pärm. Allt blir städat, snyggt och organiserat.

Det är precis vad datorn gör när du defragmenterar hårddisken – samlar alla relaterade filer enhetligt.

Varför ska man defragmentera

En mekanisk hårddisk (HDD) är en fysisk lagringsenhet. Det betyder att den skriver och läser på hårddisken med en pekarm.

Varje gång en fil används, sparas, laddas hem eller modifieras så skrivs data ner på enhetens disk. När hårddisken skriver på disken så tar den första bästa plats tillgänglig.

Det resulterar i att data inte samlas på en och samma plats. Om ett program innehåller 200 filer, så kan varje fil finnas lagrad på olika delar av disken.

Det gör att hårddisken kan skriva snabbt. Men det försvårar läsningen, eftersom pekarmen regelbundet måste scanna hela hårddisken för att hitta all data.

När hårddisken börjar bli full så kan hårddisken därför bli långsam och slö. Eftersom det finns små fragment av filer över hela hårddisken.

För att åtgärda det kan du defragmentera hårddisken. Det vill säga omorganisera och sortera innehållet på disken, så att all data blir mer lättillgänglig.

När ska man defragmentera hårddisken

Traditionell-hårddisk-närbild

Om du är en vanlig användare kan det vara bra att defragmentera datorn ungefär en gång i månaden.

Om du använder datorn åtta timmar per dag och hanterar många och stora filer, så kan du behöva defragmentera hårddisken oftare.

En bra tumregel är att defragmentera hårddisken så fort du ser att 10% är fragmenterat. I Windows kan du söka efter appen ”Defragmentera och optimera enheter” och välj sedan ”analysera disk”. Då kan du se vilken status din hårddisk har.

Hur defragmenterar man i Windows

Att defragmentera hårddisken i Windows 10 och 11 är väldigt enkelt.

  • Använd Windows sökfunktion och skriv ”defrag”.
  • Öppna appen ”Defragmentera och optimera enheter”.
  • Välj den hårddisk du vill defragmentera och klicka på ”optimera”-knappen.

Det är rekommenderat att regelbundet hålla koll på hårddiskarnas status och defragmentera dem så fort det behövs. Det kan inte bara öka utrymmet på hårddisken, men också snabba upp datorns prestanda avsevärt.

Hur lång tid tar det att defragmentera en hårddisk

Att defragmentera en hårddisk kan ta allt från ett par minuter till flera timmar.

Hur lång tid det tar beror på:

  • Mängden filer på hårddisken
  • Hur fragmenterad den är
  • Hur snabb din hårddisk är

Ju större hårddisken är och ju fler filer som finns på den, desto längre kommer det ta att defragmentera.

När du väl defragmenterar hårddisken bör du inte använda datorn överhuvudtaget. Låt maskinen arbeta ifred, utan att ny data skrivs eller läses på hårddisken.

Ska man defragmentera SSD

SSD-till-PC

Det korta svaret är: nej, du behöver inte defragmentera en SSD.

En SSD sparar all data digitalt och har därför en extremt kort söktid. Oftast runt 0.1ms.

En HDD, däremot, har en söktid på 15ms. Varje gång en fil fragmenteras på hårddisken, så fördröjs söktiden med 15ms extra. Detta eftersom den mekaniska hårddisken hela tiden måste söka efter data med den fysiska pekarmen.

Defragmentering är till för mekaniska diskar och inte digitala kort.

Det finns därför ingen anledning att defragmentera en SSD.

Det här är också en av anledningarna till varför många väljer SSD före en HDD, då de opererar både snabbare och smidigare.

Läs också