Vad är ethos: Definition och exempel

Man-använder-ethos-i-tal

Ethos är en viktig komponent inom retoriken, för att övertyga och influera en publik. Här är allt du behöver veta om ethos.


Aristoteles identifierade tre grundpelare inom retoriken: logos, pathos och ethos.

Alla tre är viktiga för att bygga upp förtroende, auktoritet och övertygelse när du talar eller skriver.

Ethos är den del som inriktar sig på auktoritet, expertis och karaktär i ditt budskap.

Vad är ethos

Auktoritär-person-pratar-med-journalist

Ethos är ett element inom retoriken för att övertyga andra människor. Oftast genom skrift eller tal inför publik.

Ethos betyder ”karaktär” på grekiska.

Ethos innebär att man influerar och övertygar publiken med hjälp av sin karaktär, kunnighet och moral.

Genom att vara en auktoritet inom ämnet, eller ett välkänt ansikte inom gruppen, så kan man lättare vinna publikens förtroende.

Exempelvis kan man hänvisa till sin expertis eller erfarenhet inom ett område innan man lägger upp sitt argument.

Teorin kring ethos kommer från grekiska antiken, och då framförallt Aristoteles.

Aristoteles identifierade tre grundpelare inom retoriken; logos, pathos och ethos. Där varje pelare talar till en specifik del av människans psyke.

Man menar på att ethos bör kombineras med både logos och pathos för att skapa tillit och övertygelse.

Logos är det element som talar till logik och intellektet, genom att presentera förnuft och fakta. Pathos är den del av retoriken som ämnar skapa en emotionell koppling med publiken. Ethos etablerar auktoritet.

Ethos tre element

Aristoteles förklarar att det finns tre komponenter av ethos. Han menar på att en talare eller författare bör anamma alla tre för att elementet ska vara effektivt.

1. Phronesis. Du visar din visdom, kunnighet och intelligens till din läsare och publik. Det är viktigt att demonstrera bred kunskap inom ämnet, gärna genom att använda exempel och citera forskning.

Det skapar förtroende och etablerar dig som en auktoritet med kunskap inom ämnet.

2. Arete. En viktig del inom ethos är att förklara och presentera moralen för ditt argument. Ägna därför en viss del åt att förklara din position, hur du kom dit och varför ditt perspektiv är moraliskt korrekt.

3. Eunoia. Att bygga förtroende med din publik är vitalt. Genom att förklara bakgrunden till ditt argument och öka publikens förståelse, så är det lättare för dem att engagera sig i din ståndpunkt. Om du framstår som frånvarande och luddig, så är det svårare för publiken att relatera och följa ditt tankemönster.

Ethos argument

Man-pratar-med-publik

Ethos innebär att du genom tal eller skrift demonstrerar din expertis, utbildning och auktoritet inom ämnet. Det är också viktigt att framstå som ödmjuk och rättfärdig.

Exempel på ethos:

  • I egenskap av bilmekaniker, så är jag kvalificerad att säga att den här monteringen är bäst.
  • Mina år inom armén har lärt mig att försiktighet alltid är det bästa valet i kritiska situationer.
  • Jag har fem barn, så jag har bra erfarenhet med att ta hand om småbarn.
  • Baserat på mina tjugotal expeditioner i Sydamerika, så är jag övertygad om att det här är en brasiliansk maträtt.
  • Kom ihåg att jag har arbetat som lärare i 25 år, så jag har sett vilken utveckling svensk utbildning har haft.

Som du kan se så etablerar alla dessa exempel av ethos en auktoritet inom respektive ämne. Prova ta bort de fetmarkerade delarna och se hur meningen och perspektivet förändras drastiskt.

Genom att påvisa sin kunskap och erfarenhet, så skapar uttalandet mer auktoritet och är mer förtroendeingivande.

Läs också