Formell ledare: Definition och exempel

Formell-ledare-i-kostym

En formell ledare är en person med auktoritet. Det är någon som officiellt tilldelats en ledarroll inom en organisation. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om formellt ledarskap.


Till skillnad från andra typer av ledarskap, så är ett formellt ledarskap inte en ledarstil.

Det är ett igenkännande av organisationen, som definierar en persons position i hierarkin.

Men vad är fördelarna och nackdelarna med en formell ledare? Vad är skillnaden mellan en formell och informell ledare?

Vi har svarat på det – och mycket mer.

Vad är en formell ledare

Chef-skapar-veckoschema

En formell ledare är någon som har fått en officiell titel – en ledarposition.

Det formella ledarskapet gör positionen till en officiell auktoritet inom en organisation.

Oftast innebär ett formellt ledarskap att personen har större inflytande och inverkan på strategier, mål och delegering av arbete inom gruppen.

Exempel på formellt ledarskap:

  • Alla typer av chefer
  • Gruppledare
  • Tränare inom idrott
  • Lagkapten
  • Lärare
  • Statschef

Skillnaden mellan formellt ledarskap och andra typer av ledarskap, är att formellt ledarskap är ett igenkännande av en persons auktoritet och position i hierarkin.

Den formella ledaren kan sedan applicera olika typer av ledarstilar för att leda gruppen. Exempelvis demokratiskt ledarskap eller auktoritärt ledarskap.

Formellt ledarskap fördelar

För att kunna bygga en gedigen och stabil struktur inom ett företag så behövs formellt ledarskap. Det är viktigt för att kunna delegera arbetsuppgifter, ansvar och kontroll inom organisationen.

Utan ett formellt ledarskap finns risken för att fel personer ”tar över” och utser sig själva till ledare. Avsaknaden av en formell ledare resulterar ofta i kaos, där alla gör lite av allt utan guidning.

Alla framgångsrika projekt och företag behöver en, eller flera, personer som styr rodret. Som leder gruppen framåt mot dess mål.

Formellt ledarskap nackdelar

Nackdelen med ett formellt ledarskap är att det kan få gruppens medlemmar att känna sig kontrollerade och mindre delaktiga.

Istället för att själva bestämma och ha inflytande, finns en risk för att de istället får order om vad och hur saker ska göras.

En annan risk är att gruppens medlemmar inte kan associera med ledaren, vilket skapar en barriär mellan chef och anställda. Det kan få en negativ inverkan på produktiviteten och lagmoralen, vilket gör det svårare för gruppen att nå sina mål.

För att ett formellt ledarskap ska fungera effektivt så kräver det att ledaren är kompetent. Man kan inte installera vilken individ som helst i en ledarroll – utan det krävs specifika färdigheter och ledaregenskaper för att kunna leda effektivt.

Skillnaden mellan informell och formell ledare

Formell-och-informell-ledare

Formellt ledarskap innebär att man allokerar makt och auktoritet till en person inom, och av, organisationen. Ledaren har alltså en officiell ledarroll.

Informellt ledarskap definieras som en inofficiell ledarroll. Positionen är inte erkänd eller igenkänd av organisationen.

Den informella ledaren utses oftast, outtalat, av medlemmarna i gruppen. Personen har ett inflytande inom gruppen som sträcker sig längre än övriga medarbetare – även fast de är på samma nivå inom hierarkin.

Du kan läsa mer om informellt ledarskap här.

Läs också