Hur lång blir mitt barn: Så här räknar du

Rolig-pojke-med-bok

Hur lång ens barn kommer att bli är en fråga som många föräldrar ställer sig. Vi kan inte räkna ut exakt längd, men det finns ett räknesätt för att uppskatta hur lång barnet kommer att bli. Vi hjälper dig att räkna ut.


Det är många faktorer som spelar in i hur lång ditt barn kommer att bli. Vissa faktorer viktigare än andra.

I den här artikeln har vi listat några av de viktigaste faktorerna. Vi har även visat hur du ska räkna för att kunna uppskatta ditt barns längd.

Hur lång blir mitt barn

Barn-håller-för-ögonen

Hur långt ditt barn kommer att bli beror på flera faktorer. Den främsta faktorn är givetvis genetik.

Men andra saker spelar också in.

Avgörande faktorer för hur lång barnet blir:

 • Genetik. Mammas och pappas längd spelar stor roll, men även far- och morföräldrar.
 • Näringen barnet får i sig. En sund kost och ett hälsosamt näringsupptag påverkar barnets utveckling, även när det kommer till längden.
 • När barnet kommer i puberteten.
 • Barnets psykiska och fysiska välmående. Exempelvis kan stress orsaka en försenad eller hämmad utveckling.

Näringen påverkar längden

Det är flera faktorer som avgör hur lång ett barn kommer att bli. Näringen har stor betydelse.

Hälsosam kost och rent vatten är viktigt för en normal utveckling, men även för tillverkningen av hormoner.

Man har också kunnat se att närhet och en stressfri omgivning har en positiv påverkan på barnets utveckling och hormonbalans. Det påverkar också barnets längd.

En kost som är fattig på proteiner och kalorier, kan göra så att barnet växer långsammare än om han eller hon fått i sig tillräckligt med näring.

Puberteten har stor betydelse

När barnet kommer in i puberteten så växer han eller hon väldigt snabbt, främst under de första två åren. Sedan saktas utvecklingen ner en aning.

Man har sett att barn som kommer sent in i puberteten, tenderar att växa mer än de som är tidiga.

Barn som växer snabbt innan puberteten, och som kommer sent in i puberteten, brukar bli långa. Medan barn som kommer i puberteten tidigt, tenderar att bli kortare.

När ett barn kommer i puberteten varierar kraftigt. Vanligtvis är det mellan 8 och 14 års ålder. Flickor brukar komma i puberteten tidigare än pojkar.

Räkna ut barnets längd

Det går inte att räkna ut exakt hur långt ditt barn kommer att bli. Men det metoder för att kunna uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli.

Räkna så här:
Räkna ihop mamman och pappans längd. Om mamman är 175 cm lång och pappan 185 cm lång, så får du 360.

Om barnet är en flicka tar du bort 13 centimeter från 360. Om barnet är en pojke, lägger du till 13 centimeter.

I vårt exempel, så blir det 347 för en flicka och 373 för en pojke.

Dela sedan den siffran med två. Slutresultatet blir den uppskattade längden för ditt barn.

I vårt exempel så beräknas pojken bli 186,5 cm lång. Om det är en flicka, så beräknas hon bli 173,5 cm lång.

Det här är den uppskattade medellängden för ditt barn. Eftersom det är så många faktorer som spelar in, så kan vi idag inte veta exakt hur lång barnet kommer att bli.

Men man har sett att det här räknesättet i majoriteten av fallen är väldigt nära barnets vuxna längd.

Längdkurva för barn

Barn-tittar-mot-himlen

Inom vården använder man något som kallas för tillväxtkurvor. Varje barn har en individuell tillväxtkurva, baserat på längd, vikt och ålder.

Man jämför sedan barns tillväxtkurvor för att få fram ett genomsnitt inom olika åldersgrupper. På så sätt kan man se hur barnet förväntas växa, både vikt- och längdmässigt.

Det är en bra indikator för att se hur bra barnet mår och utvecklas.

Medellängden för kvinnor i Sverige är 166 cm och medellängden för män i Sverige är 179,8 cm.

Medellängden för barn

Det är svårt att hitta data för barns medellängd i Sverige. Eftersom det kräver mycket tid och resurser, då man mäter från barnets födelse till 18 års ålder.

Man har gjort en studie med pojkar födda 1981, där medellängderna ser ut så här:

 • Nyfödd – 51 cm
 • 12 månader – 76,3 cm
 • 24 månader – 87,8 cm
 • 3 år – 96,5 cm
 • 4 år – 104,3 cm
 • 5 år – 112,3 cm
 • 7 år – 125 cm
 • 18 år – 179,9 cm

Eftersom den här studien gjordes för endast en eller två generationer tillbaka, så kan de även appliceras idag.

Men det är viktigt att komma ihåg att varje barn är individuellt, både vad gäller genetik och förutsättningar.

Hur lång är man när man föds

I Sverige är genomsnittslängden på nyfödda barn 50 cm. Genomsnittsvikten är 3,5 kg.

Pojkar brukar vara ungefär 7 mm längre och 135 gram tyngre än flickor.

Läs också