Informell ledare: Allt du behöver veta

Informell-ledare-på-arbetsplats

Informella ledare finns överallt. De kan vara nyckeln till framgång, men också ett recept för katastrof. Här är allt du behöver veta om informella ledare.


Det informella ledarskapet är väldigt intressant. Eftersom det varken är uttalat eller en officiell titel, så kan praktiskt taget vem som helst bli en informell ledare.

Med förutsättningen att du har rätt ledaregenskaper för att kunna axla manteln.

I den här artikeln har vi gått igenom vad en informell ledare är för något, hur man blir en informell ledare och hur de bör hanteras.

Vad är en informell ledare

Arbetskamrater-gör-high-five

En informell ledare är någon som har en inofficiell ledarposition inom gruppen. Han har ingen titel eller position inom företaget som ger honom mer makt än någon annan anställd.

Ett informellt ledarskap innebär att andra människor inom gruppen följer och ser upp till denne. Trots att de är på samma nivå inom organisationen.

Den här typen av ledarskap är oftast sprunget ur personens rykte, personlighet och inflytande. Medarbetare har oftast mycket respekt och förtroende för den informella ledaren, vilket kan skapa en mentorliknande kemi.

Det informella ledarskapet kan vara av positiv natur, men kan också orsaka problem inom organisationen.

En informell ledare kan ha ett stort inflytande på gruppens medlemmar. Så till den grad att de anställda hellre konsulterar med den informella ledaren istället för den formella ledaren. Det kan skapa friktion mellan chef och anställd och därmed påverka organisationsstrukturen.

Hur blir man en informell ledare

Ledare-pekar-på-datorskärm

Det tar tid att bli en informell ledare. Eftersom det inte är en officiell titel som kan ge mer inflytande över en natt, så är det en långsamt växande process.

För att bli en informell ledare bör du följa dessa steg.

1. Förbättra ditt rykte

Det informella ledarskapet grundar sig i personens rykte. En informell ledare inger förtroende, kunskap, precision och sympati.

Den här typen av position innebär oftast att människor kommer till dig för att få hjälp, tips eller input. Därför är det viktigt att vara kompetent, pålitlig och hjälpsam.

Människor tyr sig till folk som är kompetenta och hjälpsamma. Vårda därför ditt rykte ömt. Allt du gör påverkar dina medmänniskors uppfattning om dig – på både gott och ont.

2. Slipa dina kunskaper

Om du vill bli en informell, eller formell, ledare på en arbetsplats så behöver du vara kompetent. Studera dina arbetsuppgifter noga och bli en expert på vad du gör.

Ta anteckningar, lär dig från andra och fokusera på att bli bättre. När någon vill ha hjälp med problemlösning och du lyckas lösa uppgiften – då kommer de komma till dig nästa gång också.

Reflektera kring dina tidigare arbetsplatser. Så fort du hade ett problem och behövde hjälp, vem gick du till? Troligtvis samma person som en del andra. Just för att den personen var kompetent.

3. Bygg nätverk

Bli vän med människor inom organisationen. Både på din avdelning och andra avdelningar.

Genom att lära känna nya människor, så får du inte bara ett större och bättre kontaktnät – du lär dig också nya saker. Du vill ha en kunskapsbank som är både bred och djup.

När du är ett välkänt och vänligt ansikte inom gruppen, så kommer människor inte tveka på att fråga dig om råd. Om du dessutom uppvisar kunskap inom ämnet, så är du på god väg att bli en informell ledare.

4. Våga fråga andra

Allt handlar inte om att ge svar och hjälpa andra. En grogrund till sann expertis ligger i att lära sig av andra. Var inte rädd för att fråga om hjälp eller be andra om idéer.

Det finns alltid något nytt vi kan lära oss av andra – ta till vara på det.

När du själv är öppen för att fråga andra, så kommer det också öka förtroendet de har för dig.

5. Ödmjukhet

På många arbetsplatser finns det människor som uppenbart strävar efter att stiga i karriärstegen. Deras mål är att bli ledare och ha kontroll.

Dessa människor kan vara duktiga och hjälpsamma, men de fäller krokben för sig själva genom att skryta. Folk undviker personer som är självgoda och skrytsamma.

Den här typen av personlighet kan vara smarta, kompetenta och duktiga arbetare. Men för att bli en informell ledare som människor ser upp till, så krävs en näve ödmjukhet.

6. Se gruppen och inte dig själv

Det här går hand-i-hand med ödmjukhet. När gruppen eller organisationen når framgång, bör du frambringa vad gruppen åstadkommit – inte dina prestationer.

Även om du inte får den beröm och de komplimanger som du förtjänar, så ser folk ändå din delaktighet.

Hylla laginsatser och andra människor, inte dig själv – låt andra göra det.

Hur hanterar man en informell ledare

Anställda-på-kontoret

Det finns nackdelar med informellt ledarskap, framförallt om det är fel person som innehar positionen.

Ett vanligt problem är att den informella ledaren underminerar den formella ledaren. Eftersom den informella ledaren jobbar sida vid sida med övriga medarbetare, så kan dennes inflytande på arbetsplatsen bli större än den formella ledarens.

Det är också då de flesta problemen börjar.

Den informella ledaren underminerar den formella ledarens auktoritet och strategi, utan chefens vetskap. För att undvika en sådan situation, behöver den formella ledaren:

  • Involvera sig med arbetslaget från dag ett
  • Ha ärliga konversationer med de anställda
  • Visa att man inte behöver hålla med om allt
  • Identifierar och ha personlig kontakt med de informella ledarna

Det är viktigt att komma ihåg att informella ledare växer fram naturligt. Det är inget som kan eller ska bekämpas. Faktum är att de kan vara väldigt nyttiga för arbetsplatsen.

Men det är vitalt för en formell ledare att identifiera vilka de informella ledarna är och vilket inflytande de har.

Så länge den informella ledaren har ett positivt och konstruktivt inflytande, så kan han fungera som en bra koppling mellan chef och anställda.

Exempel på informella ledare

Informell-ledare-och-anställd

Låt säga att du arbetar på ett kontor. Ni är 10 arbetare på avdelningen och en chef.

Du har fastnat i en arbetsuppgift i två timmar och är fortfarande inte ens i närheten av att hitta en lösning. Det här har ätit för mycket tid och du behöver hjälp.

Din första tanke är ”Johan”.

Då går fram till din kollega, Johan, som arbetar med samma saker som dig. Du ser att han precis blivit klar med att hjälpa Jeanette med något.

Du frågar Johan om han vet hur du kan lösa problemet. Inom loppet av fem minuter är det löst. Johan berättar att han hjälpte Adam med precis samma sak förra veckan. Du tackar för hjälpen och går tillbaka till din dator.

Under dagens gång ser du i princip hela avdelningen gå fram och tillbaka till Johan för att få feedback, hjälp och tips.

Det är för att Johan är en informell ledare. Han sitter på exakt samma position som alla andra och tjänar, troligtvis, lika mycket pengar. Hans status inom organisationen är densamma som hans kollegor.

Men inom avdelningen har han en högre status, i egenskap av en informell ledare.

Skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap

Det formella ledarskapet innebär en officiell titel som tilldelats av organisationen. På arbetsplatsen kan det exempelvis vara chef, manager eller team leader.

Formella ledare finns överallt, det är både lärare i skolan och lagkaptenen i fotboll.

Så länge det är en position som innefattar mer inflytande och ansvar än gemene man, så är det ett formellt ledarskap.

Ett informellt ledarskap är en social konstruktion. Det är ingen officiell titel. Det är en position som växt fram inom organisationen baserat på personens personlighet och kunskaper.

En informell ledare har precis samma arbetsuppgifter och officiella status som övriga personer i grupperingen. Skillnaden är att övriga medlemmar i gruppen ser honom som en ledargestalt.

Läs också