Vad är ISOFIX: Allt du behöver veta

ISOFIX-bilbarnstol

Isofix gör livet enklare, säkrare och effektivare när du reser med barn. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om Isofix; vad det är, hur det fungerar och varför det är så bra.


För nyblivna föräldrar är det många nya saker man måste lära sig. Isofix är en av dessa saker.

Människor som inte tidigare haft barn vet sällan vad Isofix är för något – vilket är fullt naturligt. Det är något du bara behöver ha koll på när du ska installera bilbarnstolar.

I den här artikeln har vi svarat på de allra vanligaste frågorna om ISOFIX.

Vad är ISOFIX

ISOFIX är ett säkerhetssystem för att fästa bilbarnstolar i bilar.

Istället för att sätta fast bilbarnstolen med hjälp av bilens säkerhetsbälten, så hakar man fast stolen i två fästen som installerats i bilen.

ISOFIX-fästen som finns i bilen är placerade mellan sittdynan och ryggstödet i baksätet. Fästena består av två stycken pinnar som du kopplar samman med bilbarnstolar som har isofix.

När du kopplat samman fästet och stolen så hörs ett klickljud. Då vet du att den är korrekt ditsatt.

Varför har man ISOFIX

Innan Isofix kom till marknaden, så använde vi endast bilens säkerhetsbälten för att sätta fast bilbarnstolar.

Det främsta problemet med den lösningen är att det är lätt att göra fel. Det vill säga att bältet och stolen inte sitter korrekt. Det innebär en stor säkerhetsrisk och minskat skydd för barnet vid en eventuell kollision.

När stolen inte är kopplad direkt till bilen, utan endast sitter fast med hjälp av säkerhetsbälten – så ökar det också risken för att stolen glider åt sidorna vid olycka. Med isofix så sitter bilbarnstolen fast i bilen.

Att koppla in bilbarnstolen i Isofix-fästena är mycket enklare och risken för att stolen placeras fel är liten.

När bilbarnstolen sitter korrekt med Isofix, så hörs ett klickljud. En del tillverkare har även en färgindikator som visar grönt när stolen är rätt placerad.

Det gör det inte bara enklare att installera stolen korrekt, men det går även mycket snabbare.

Hur vet man om man har ISOFIX i bilen

Ny-volvobil

För att se om din bil har ISOFIX, kan du leta efter fästena i baksätet. De är placerade i springan mellan sittdynan och ryggstödet.

I vissa fall kan du behöva trycka ner vadderingen i sittdynan för att se om fästena finns där.

Du kan också läsa i bilens handbok. Där står det om bilen har ISOFIX eller ej.

Om du fortfarande är osäker på om din bil har Isofix, kan du kontakta bilverkaren för att se om din specifika modell har Isofix.

Vilka årsmodeller har ISOFIX

År 2000 var det inte lag på att varje bil skulle ha ISOFIX. Det fanns biltillverkare som på eget initiativ installerade Isofix under den här tiden, men de hörde till en minoritet.

USA och Kanada införde en lag år 2002 som säger att alla nytillverkade bilar måste ha Isofix-fästen.

År 2012 klubbade Europeiska kommissionen igenom att alla nytillverkade bilar måste ha Isofix-fästen. Det innebar att alla bilar som tillverkats efter 9 juli 2013 måste ha Isofix.

Får man eftermontera ISOFIX

Det går tyvärr inte att eftermontera ISOFIX i bilar som inte har Isofix. Eftersom Isofix är en del av bilens struktur, så är det något som konstrueras vid produktionen av bilen.

Om din bil saknar Isofix får du helt enkelt nöja dig med att använda det traditionella sättet, genom att spänna fast bilbarnstolen med hjälp av säkerhetsbältena.

Är det lag på att ha ISOFIX

I Europa är det lag på att alla nytillverkade bilar, från och med år 2013, ska ha ISOFIX-fästen installerade i baksätet.

Sedan det datumet så har över 50 länder, inklusive europeiska länder, lagt till den här lagen även i sin nationella lagstiftning. Bland annat Japan, Sydafrika och Ryssland.

Även i USA är det lag på att nytillverkade bilar ska ha ISOFIX.

Kan man bälta en ISOFIX-stol

Vissa ISOFIX-bilbarnstolar går inte att bälta överhuvudtaget. För att veta hur din specifika modell fungerar, är det viktigt att du läser instruktionsboken. Där kan du se vad som går och inte går att göra.

Det är inte nödvändigt att använda säkerhetsbältet när du använder ISOFIX.

Bilbarnstolen kopplas samman med bilens ISOFIX-fästen, vilket gör att stolen sitter fast i bilens chassi. Sedan behöver du endast använda bilbarnstolens bälten, som oftast är ett fempunktsbälte.

Är ISOFIX säkrare än bälte

Säkerhetsbälte

Den främsta anledningen till varför Isofix anses vara så bra, är för att det är så enkelt att installera bilbarnstolen.

Tester har gjorts där man kunnat se att Isofix och säkerhetsbältet ger ungefär lika mycket säkerhet.

Problemet är att när man använder säkerhetsbältet för att spänna fast stolen, istället för med Isofix, så är det lätt att göra fel.

Det innebär att många föräldrar kopplar fast bilbarnstolen på ett inkorrekt sätt med hjälp av säkerhetsbältena. Vilket leder till en säkerhetsrisk vid en eventuell kollision.

Att koppla samman stolen med Isofix är mycket snabbare och enklare, plus att det är svårare att göra fel. Det gör att Isofix ofta är ett säkrare och effektivare alternativ.

Isofix innebär också att stolen sitter fast i chassit på bilen, istället för att bara hållas på plats med hjälp av säkerhetsbältet. Vid en eventuell krock, finns det en risk för att stolen glider åt sidorna, om den bara satts fast med hjälp av säkerhetsbältena.

Den primära anledningen, ur ett säkerhetsperspektiv, för att använda Isofix är att det är mycket svårare att göra fel vid installationen.

Läs också