10 Ledaregenskaper varje ledare måste ha

Ledare-i-mitten

Oavsett om du har ditt eget företag, leder ett fotbollslag eller jobbar som projektledare, så behöver du bra ledaregenskaper. Vi har listat de 10 viktigaste egenskaperna för ledare.


Att vara ledare, chef eller tränare är så mycket mer än att bara delegera arbetsuppgifter och skapa strategier.

Du behöver också bemästra konsten att skapa inflytande, personliga relationer och en effektiv kommunikationsförmåga som får folk att vilja följa dig.

Ledaregenskaper för bra ledare

Bra ledare växer inte på träd. Det kräver flera år av erfarenhet och träning.

Nu pratar vi inte om ledare – utan om bra ledare.

En del människor föds med egenskaper som är fördelaktiga i ett framtida ledarskap. Men det räcker inte med talang. Precis som allt annat behöver man slipa på sina färdigheter, utvecklas och studera.

Här är tio ledaregenskaper som hjälper dig att bli en bättre ledare.

1. Börja med dig själv

Böcker-för-personlig-utveckling

Självkännedom, självkontroll och disciplin är tre kritiska egenskaper för att bli en bra ledare.

Du kan inte leda andra om du inte kan leda dig själv. Identifiera dina styrkor och svagheter.

När du leder andra människor så ger du inte bara instruktioner och direktiv. Du kommer behöva arbeta med andra människors känslor, viljor och personligheter.

För att kunna lyckas med det, behöver du först kunna kontrollera dina egna känslor. Du behöver kunna administrera och planera din egen tid

2. Effektiv kommunikation

Om du är i en ledarposition, så är din kommunikationsförmåga kritisk. Du kan ha den bästa strategin och de bästa medarbetarna – men om du inte kan kommunicera så faller allt samman.

En bra ledare kan förmedla sitt budskap, men också lyssna på de anställda. Han kan bygga relationer och läsa av folk.

Din kommunikationsförmåga är inte bara nödvändig för gruppens strategi, slutmål och delegeringen av arbetsuppgifter – men också för lagmoralen.

 • Klar och tydlig kommunikation
 • Lyssna på de andra i gruppen
 • Var direkt och simplifiera ditt budskap

Många ledare tror att det räcker med att bara kommunicera organisationens strategi. Men den personliga kontakten är minst lika viktig.

Lyssna på dina medarbetare, ha ögonkontakt och uppmuntra andra till att dela sina åsikter.

För att bli en bra ledare behöver du vara en bra kommunikatör – både i arbetslivet och privat.

3. Integritet

Chef-håller-möte

Integritet handlar om att göra det rätta – även när ingen tittar.

Du bör alltid:

 • Hålla ditt ord
 • Leda genom exempel
 • Fullfölja det du startat
 • Vara trogen dina principer

Människor uppskattar och litar på ledare som är genuina och som håller sitt ord. De vill veta var de har personen.

Om du är oärlig, kompromissar med dina egna värderingar och inte leder med exempel, så kommer folk tappa förtroende för dig. Om gruppens medlemmar inte tror på dig så kommer både produktiviteten och lagmoralen bli lidande.

4. Ansvar

I egenskap av ledare så är allt ditt ansvar. Det finns inte utrymme för att skylla ifrån sig eller ursäkta dåliga resultat.

När något går fel är du ansvarig och när något går bra är du ansvarig.

Även om det är en person i gruppen som begått ett misstag, så betyder det att du inte givit personen nödvändiga verktyg för att hantera situationen. Alternativt att du satt fel person på positionen.

Du som ledare är ansvarig för hela operationen.

”En bra ledare tar lite mer än sin del av skulden och lite mindre än sin del av äran” – Arnold Glasow.

5. Vision

Ledare-föreläser-sin-vision

Bra ledare kan artikulera sin vision på ett sätt som attraherar andra människor. Kom ihåg att människor köper ledaren innan de köper visionen.

En ledares vision sträcker sig endast så långt som ledarens inflytande på gruppen.

Inspirera andra människor till lojalitet och entusiasm för dig och din vision. Genom passion, kommunikation och illustration kan du visa vägen framåt.

Om du inte tror på din vision och strategi så kommer ingen annan göra det heller.

Några av de bästa visionärerna är karismatiska ledare, som har en oerhörd förmåga att influera andra och dela sin vision.

6. Inflytande

Många ledare tror att deras influens kommer från deras auktoritet och position inom företaget. Men det är helt fel.

Inflytande kommer inte per automatik bara för att du har blivit befordrad till en högre position. Det betyder bara att du har mer befogenhet.

Du har säkert arbetat för någon som du har noll förtroende för och som är inkompetent. Den personen har det sista ordet och bestämmer vad som händer – men noll influens.

Respekt och förtroende är inget som ges automatiskt, det är något du måste förtjäna.

För att öka ditt inflytande kan du:

 • Vara klar och tydlig med vad du vill
 • Få andra människor att känna sig viktiga
 • Bygg långa och personliga relationer
 • Var karismatisk
 • Inkludera medarbetare i processen
 • Var mån om ditt anseende även i privata sammanhang, så som på sociala medier

7. Positivitet

En stor del av din uppgift som ledare är att inspirera och motivera.

Om du börjar hänga läpp, klaga och har en negativ attityd till saker – så kommer det att påverka personerna du leder.

De vill följa en stark, pålitlig och självsäker person som inte viker ner sig vid svåra situationer. Ditt beteende kommer att reflekteras i hur gruppen hanterar sitt jobb.

Du bör inte ha en orimligt positiv inställning till allt som sker. Det kommer att uppfattas som falskt. Istället bör du acceptera dåliga resultat och se positivt på framtiden.

Fokusera på lösningar och förbättringar istället för att älta problem. Det är en kritisk ledaregenskap.

8. Delegera arbetsuppgifter

Ledare-delegerar-arbete-för-dagen

En viktig ledaregenskap är att kunna delegera arbete till människor i gruppen.

Det innefattar två saker:

 • Att kunna delegera rätt person till rätt uppgift
 • Få gruppens medlemmar att känna ansvar och förtroende

Du måste kunna utvärdera gruppens medlemmar och identifiera deras styrkor och svagheter. Först då kan du delegera rätt arbete till rätt person.

Ett problem många chefer och ledare har är att de inte kan gå från att göra till att leda.

Men du kan inte göra allt – även om du vet exakt hur arbetsuppgiften ska utföras på bästa sätt. Du måste ha förtroende för andra människors kompetens.

Din uppgift är inte att göra allt arbete, din uppgift är att se till så att de anställda utför arbetet på bästa möjliga sätt.

9. Självförtroende

En effektiv ledare behöver ha självförtroende. Du ska ha förtroende för din förmåga att leda, men också för din plan, visioner och ditt beslutsfattande.

Även om du känner dig rädd eller obekväm behöver du uppvisa självförtroende.

Låt säga att du är i ett fotbollslag, det är halvlek och ni ligger under med 0-2. Er lagledare skakar, är frustrerad och säger ”jag tror att vi kan vinna, även om de har bättre spelare”.

Det är knappast ord och ett kroppsspråk som bringar inspiration och motivation till gruppen.

Föreställa dig om ledaren hade klivit in i omklädningsrummet med rak rygg, huvudet högt och med fullt självförtroende utbrister ”vi kan vinna det här, gör ert bästa och arbeta genom kanterna. Vi är bättre än dem”.

Det är som natt och dag.

Oavsett situation – tro på dig själv, din kompetens och din vision. Det är en otroligt viktig ledaregenskap som kommer att reflekteras i hur gruppen fortsätter sitt arbete.

10. Ha ett öppet sinne

Anställd-pratar-med-ledare

I egenskap av ledare behöver du vara öppen för gruppens medlemmar. Det betyder att du behöver lyssna och förstå deras perspektiv, oavsett om du håller med dem eller ej.

Det hjälper dig att förstå hur gruppens medlemmar ser på saken och hur du mer effektivt kan arbeta med dem.

Att ha ett öppet sinne innebär inte att du behöver implementera andras idéer och feedback. Du är fortfarande den som tar det slutgiltiga beslutet. Det viktigare är att du lyssnar och försöker förstå.

Avfärda aldrig idéer och förslag innan du hört dem. Låt personen eller personerna känna sig hörda och respekterade.

Är ledaregenskaper medfödda

Folk har genom decennier försökt förstå om ledaregenskaper är medfödda eller inlärda

Även om det finns studier som menar på att det är 30% gener och 70% inlärt, så är sanningen troligtvis att det är en blandning av båda.

Alla människor föds med olika typer av egenskaper, varav vissa är mer användbara för ledare än andra.

Men precis som med allt annat måste dessa egenskaper tränas, slipas och utvecklas.

Många organisationer och företag har ledarskapsutbildningar. Dessa vore helt värdelösa om det inte vore möjligt att lära sig att bli en bra ledare.

Alla människor har förmågan att kunna bli bra ledare. Men det kräver träning, praktisk erfarenhet och en hel del självutveckling. Oavsett om du är född med egenskaper som gynnar en ledarroll eller ej.

Läs också