När börjar barn läsa och hur du kan hjälpa dem

Flicka-läser-bok

Det alltid en diskussion och debatt kring när barn bör kunna läsa. I den här artikeln går vi igenom när barn brukar kunna läsa och hur skolplanen ser ut.


Att kunna läsa är en viktig del i människas utveckling – det är så vi delar med oss av information och erfarenheter.

Men alla barn lär sig inte läsa i samma takt, vissa lär sig senare än andra.

När börjar barn läsa

Det finns ingen specifik ålder då barn borde börja läsa. Men att börja tidigt ger barnet en stor möjlighet att lära sig läsa tidigt.

Oftast kommer läsförståelsen naturligt, så länge du gör lärandet till en rolig aktivitet. Många gånger börjar det med att barnet imiterar föräldrarna och bläddrar i böcker – för att sedan börja urskilja bokstäver.

De flesta barn lär sig läsa vid 6- och 7 års ålder, det vill säga i första- eller andra klass.

En del barn börjar läsa tidigare än så.

Om ett barn lär sig läsa senare än andra, så betyder det inte nödvändigtvis att barnet kommer att ligga efter under hela skolgången.

Likaledes betyder det inte att ett barn som lärt sig läsa tidigare än alla andra, kommer att ligga före resten av årskullen under hela skolgången.

När ska barn kunna läsa flytande

Enligt skolplanen ska ett barn i slutet av årskurs 1 kunna läsa enkla meningar. Efter läsning ska barnet också kunna svara på enklare frågor om texten han eller hon precis läst.

Det är först i slutet av årskurs 3 som läroplanen har som mål att eleven ska kunna ”läsa bekanta och elevnära texter med flyt”.

Om ditt barn inte kan läsa flytande vid slutet av årskurs tre, bör du träna på läsningen hemma. Kom ihåg att göra det på ett kul och roligt sätt, så att det inte känns som en börda för barnet.

Om det är för stakigt för barnet att läsa, så kan det vara bra att ”gå tillbaka ett steg” och öva in saker som barnet tidigare lärt sig.

Det kan hjälpa till att lägga en stabilare grund för läsförståelsen, men också för att höja barnets självförtroende och inte gör träningen för svår.

Hur ska jag lära mitt barn att läsa

Pojke-med-barnbok

Att lära sitt barn att läsa ska vara roligt och kännas som en börda. Du behöver inte köpa en svart griffeltavla och en liten skolbänk i vardagsrummet.

Det finns mycket roligare och smartare sätt för att lära ditt barn att läsa.

1. Använd sånger och barnvisor

Barnsånger och visor är inte bara roliga, men hjälper även barnet att känna igen rytmen och ljuden i språket. Det hjälper honom eller henne att förstå sig på språket bättre.

En teknik många använder är att de klappar i takt när de sjunger visan eller låten. Det hjälper barnet att förstå ljuden och meningsuppbyggnader bättre.

2. Lek ordlekar med barnet

När ni sitter i bilen eller är hemma, så kan ni leka roliga ordlekar för att förbättra barnets förståelse för språket.

Exempelvis kan du fråga barnet ”Vilken bokstav börjar ordet ____ på?”, ”vilket ord rimmar på ____” och ”vilka andra ord börjar på bokstaven ____”.

Det hjälper barnet att komma ihåg, lyssna och identifiera ord. Du kan regelbundet introducera nya ord för att stärka barnets vokabulär.

3. Magneter på kylskåpet

Det här är en gammal klassiker. Köp hela alfabetet som kylskåpsmagneter och börja skapa ord och meningar på kylskåpet.

Ge ibland dina barn i uppdrag att bokstavera enklare ord.

Du kan även skriva ord, namn eller meningar på kylskåpet och be barnet läsa högt och berätta vad det står.

4. Läs för ditt barn

Att läsa för ditt barn är väldigt viktigt för att han eller hon ska kunna lära sig läsa.

Det gör så att barnet förstår hur ord låter, förbättrar deras vokabulär och hör hur det låter när någon som kan läsa läser.

Att regelbundet läsa böcker för dina barn är ett mycket bra sätt för att lära dem att läsa.

Du kan även få barnen med delaktiga genom att ställa frågor om berättelsen du precis läst, eller använda bilderna i boken och fråga vilken färg flickan har på jackan.

Läs också