Om Dagens Fokus

Dagens Fokus är ett nätmagasin för dig som vill ha koll på det senaste.

Uppdraget

Dagens Fokus är en säker källa till information. Vårt omfång av ämnen är bred, men med ett specialiserat perspektiv.

Vår fokus ligger på att förmedla djupgående information på ett lättsmält och enkelt sätt.

Dagens Fokus är en kunskapsportal och pålitlig källa till information inom en väldigt bred radie av ämnen. Det gör att vår målgrupp inte följer den traditionella mallen indelad i ålder, kön eller livsstil.

För att våra läsare ska kunna förstå sig på ett ämne och dess vitala delar, är det viktigt att våra alster grundar sig i expertis. Vilket är fundamentet till hela vårt uppdrag: expertis och specialiserad fokus.

Innehållet på Dagens Fokus är skrivet av experter, på ett sätt som gör det lättillgängligt och enkelt för våra läsare att konsumera.

Vi erbjuder våra läsare information i två skikt. Det ena lagret är lättsmält och tidseffektivt. Det ger läsaren en överblick och förståelse för ämnet och dess mest kritiska delar. Det andra skiktet är ett djupgående innehåll med laserskarp fokus på inte bara de viktigaste aspekterna, men även detaljerna.

Den här formen av informationsfördelning gör att vi kan servera både de som vill gå in på djupet i en fråga, och de som vill ha en sammanfattning eller ett snabbt svar.

Grunden till vår filosofi är att pålitlig och seriös information ska finnas tillgänglig för alla.

Standard och etik

Vår och våra läsares integritet är mycket viktig för oss. Vi strävar efter att bli en modell för modern journalistik, genom att förmedla ett faktabaserat och seriöst innehåll utan partiskhet.

Dagens Fokus är ett oberoende nätmagasin.

Vi tar vår uppgift på allvar och ämnar alltid förmedla objektiv och sanningsenlig information. Än dock, bör du aldrig ersätta vårt innehåll med professionell rådgivning.

Det händer att vi publicerar så kallade ”affiliate-länkar” på vår webbplats. Det innebär att om du klickar på någon av dessa och köper en produkt i butiken vi refererat till, så erhåller vi en mindre provision.

Detta påverkar inte innehållet på vår sida. Ingen produkt rekommenderas om vi inte tror på den. Det här påverkar heller inte dig som läsare, vare sig när det kommer till informationen du tagit del av eller ditt köp.

Vi har valt att använda oss av den här metoden då det är minst påträngande för dig som läsare. Vi kan på det här sättet betala för webbplatsens funktionalitet och innehåll.

Hur kontaktar man Dagens Fokus

För att komma i kontakt med Dagens Fokus kan du skriva till info (snabelA) dagensfokus.se.

Vi svarar vanligtvis inom 48 timmar.