Hur du slipar köksknivar hemma: Komplett guide

Köksknivar-på-väggen

Att slipa köksknivar hemma behöver vara varken svårt eller dyrt. Vi visar hur du använder både knivslip, brynstål och slipsten på ett enkelt och effektivt sätt.


Om din kökskniv blivit slö behöver du inte köpa en ny eller skicka in den till en professionell knivslipare.

Att göra det själv är både enklare och billigare än vad de flesta tror.

Faktum är att du som aldrig tidigare slipat en kniv kan göra ett bra jobb på under 15 minuter.

I den här artikeln hjälper vi dig att göra just det.

Steg för steg går vi igenom hur du använder en knivslip, slipsten och ett brynstål. Du får även tips och tricks på vad du ska och inte ska göra.

Hur du slipar köksknivar hemma

Det finns två bra metoder för att slipa dina köksknivar hemma.

  • Använda en knivslip
  • Använda en slipsten

De båda har sina styrkor och svagheter. Medan knivslipen, eller rullslipen, är enklare att använda – så är du låst till de skåror som finns i maskinen.

En slipsten är lite svårare att använda, men å andra sidan har du större påverkan på slutresultatet. Framförallt om du använder flera olika typer av slipstenar.

Ett tredje alternativ är att använda ett brynstål – vilken inte slipar, utan snarare underhåller knivbladet.

Vi har gått igenom alla tre verktyg och hur du på bästa sätt använder dem.

Knivslip/rullslip

Minosharp-knivslip

Att använda en knivslip, eller rullslip, är helt klart ett av de effektivaste och snabbaste sätten att slipa dina köksknivar på.

En knivslip har oftast två eller tre olika faser. Det vill säga flera olika skåror som tillåter dig att slipa kniven på olika sätt.

Om knivslipen har tre faser, så brukar ena hjulet vara fint, det andra medium och det tredje grovt.

Det grövsta hjulet är bra för att slipa ner och reparera skadade blad. Medium-fasen används för att skärpa en slö kniv så att den blir vass igen.

Det tredje, finaste, hjulet är till för att underhålla en fungerande kniv, så att den behåller sin skärpa.

Att tänka på

När du köper en knivslip är det viktigt att slipen passar din knivs material och typ. Exempelvis kan inte alla knivslipar slipa brödknivars räfflade blad.

Det finns även knivslipar som är speciellt utvecklade för antingen västerländska eller japanska knivar.

Hur du använder en knivslip

Lägg bladet i rullslipens skåra och dra kniven fram och tillbaka.

Se till att din rörelse följer knivens form. Om kniven har en sluttad spets, så lyfter du handtaget lite uppåt för att slipningen ska följa knivbladets form.

Du behöver inte applicera mycket kraft, utan tryck kniven varsamt nedåt när du rullar den i maskinen.

Om du använder en elektrisk knivslip behöver du inte applicera någon kraft överhuvudtaget, eftersom maskinen gör det åt dig.

Dra kniven fram och tillbaka 3 till 6 gånger. Om kniven är väldigt slö kan det behövas fler drag.

Om kniven är skadad eller extremt slö, ska du börja med den grövsta skåran – för att sedan avsluta processen med 1-2 drag i den finaste skåran.

När du är klar rengör du kniven med en ren handduk och varmt vatten, för att få fort flisor och avlägsnad metall som finns kvar på bladet.

Torka sedan kniven noga med en kökshandduk eller papper.


Skärpstål/brynstål

Skärpstål

Skärpstål, eller brynstål som det också heter, är ett bra sätt för att underhålla dina köksknivar.

Eftersom brynstålet inte avlägsnar speciellt mycket metall, så fungerar den bäst för att underhålla kniven så att den inte förlorar skärpan.

Om din kniv är väldigt slö eller skadad, räcker det inte med brynstål. Då behöver du en knivslip eller slipsten.

Att tänka på

Det finns tre typer av slipstål: stålbryne, keramikbryne och diamantbryne.

Stålbrynet används på europeiska knivar. Det avverkar ytterst lite metall och används för att räta upp eggen på kniven.

Brynstål är mjukt och används därför enbart på europeiska knivar, eftersom japanska knivar har ett hårdare stål.

Keramikbrynet rätar upp eggen. Den avverkar också väldigt lite metall, men kan användas på både japanska och västerländska köksknivar.

Keramikbrynen har en väldigt liten slipande effekt, utan rätar bara upp eggen.

Diamantbrynt sliper mer än de två andra. Den är effektiv på att återfå skärpan på din kniv och kan användas både europeiska och japanska köksknivar.

Hur du använder ett brynstål

Det finns flera tekniker du kan använda när du använder ett brynstål. Vissa enklare än andra.

Vi föredrar den här enkla tekniken, som används av nybörjare såväl som erfarna kockar.

Det här är en klassisk teknik som ofta förekommer i matlagningsprogram och i filmer. För att inte nämna i restauranger. Så du har med största sannolikhet sett tekniken tidigare.

Greppa brynet med ena handen och positionera den vertikalt. Luta brynets spets mot en skärbräda på köksbänken.

Placera sedan kniven platt mot brynet, så att de båda formar ett kors. Nu vinklar du bladet ungefär 10 grader – så att bara knivens egg rör brynet.

Börja sedan dra kniven längst brynet i en båge. Det sista som vidrör brynet är knivens spets. I slutet av rörelsen har kniven lämnat brynet.


Slipsten

Grov-slipsten

Slipsten är en av de bättre metoderna för att slipa dina köksknivar.

Eftersom slipstenen, beroende på grovhet, avverkar mycket mer metall än brynstålet, så är den mycket bättre på att slipa köksknivar och göra dem vassa.

Att tänka på

Det finns tre typer av slipstenar: grova, medium och fina. Deras grovhet mäts av antalet korn.

Fin slipsten (3000 korn och upp)

De här stenarna används för att polera och underhålla knivar. De kan även ta bort repor.

De används på knivblad som börjar bli slöa, eller som du bara vill skärpa och underhålla efter användning.

Efter att ha reparerat en skadad kniv med en grov slipsten, eller gjort en slö kniv vass igen med hjälp av en medelfin slipsten – så bör du avsluta med en fin slipsten.

Medium slipsten (800 till 2000 korn)

Medelfina slipstenar kan både slipa och underhålla knivar, beroende på antal korn.

De avverkar inte lika mycket metall som en grov slipsten, men är heller inte lika svaga som finare slipstenar.

Medelfina slipstenar är bäst om kniven är slö, utan att vara skadad.

Grov slipsten (700 korn och ner)

Det här är den slipsten du behöver använda om eggen på kniven är skadat och har hack i sig.

Grova slipstenar avverkar en hel del metall, så du bör endast använda den när bladet är skadat. Om kniven bara är slö, räcker det oftast med en medelfin sten.

En grov slipsten lämnar efter sig en sträv yta på bladet. Det är med andra ord inte speciellt vasst. Du bör därför avsluta arbetet med en fin slipsten.

Hur du använder en slipsten

Börja med att avgöra vilken typ av slipsten som din kniv behöver; grov, medium eller fin.

Följ sedan de förberedande instruktionerna för din slipsten. Inte alla slipstenar förbereds på samma sätt, vissa behöver läggas i vatten och andra behöver gnidas in i olja.

Lägg sedan slipstenen på en torr och ren handduk.

Håll sedan kniven i en 20 graders vinkel. Knivbladet ska riktas från dig.

Placera sedan din andra hands fingertoppar på den platta delen av knivens spets. Det vill säga på ovansidan och inte på sidan eller den vassa delen.

Dra sedan knivbladet över hela stenen. Dina drag ska täcka hela knivbladet, från spetsen till botten.

Fortsätt dra bladet mot stenen tills ena sidan är vass. Vänd sedan på kniven och börja slipa den andra sidan.

Kom ihåg att slipa båda sidorna lika mycket, så att kniven behåller sin balans och skärpa. Du vill undvika att ha en sida som är vassare än den andra.

Om stenen börjar torka under slipningen, kan du behöva hälla vatten eller olja på den.

När du är klar med att slipa kökskniven är det viktigt att du rengör och torkar den noggrant.

Vilka knivar går att slipa

Flera-japanska-köksknivar

Alla dina köksknivar går att slipa – även dina tandade brödknivar.

Men det är viktigt att du använder rätt verktyg för din specifika kniv. Eftersom knivars hårdhet, form och vinkel skiljer sig.

Europeiska knivar har ett mjukare och tjockare blad med en 20 till 25 graders vinkel.

Japanska köksknivar är gjorda av hårdare stål och kan därför slipas i en skarpare vinkel. Oftast mellan 10 och 15 grader.

Många knivslipar är därför designade för antingen europeiska eller japanska köksknivar.

Hur ofta ska man slipa sina köksknivar

Det är rekommenderat att slipa sina köksknivar minst en eller två gånger om året.

Eftersom vi alla använder våra knivar olika mycket, så skiljer det sig också hur ofta vi behöver slipa knivarna.

Därför kan det vara bra att testa om kniven är slö eller vass, för att se om den verkligen behöver slipas.

Ett tips är att ta en tomat och skiva den. Om kniven kan ta sig igenom tomatens skinn utan problem, så är den vass.

Om kniven har problem med att penetrera skinnet och det blir slafsigt när den väl gör det, så är det dags att slipa kniven.

Du kan slipa dina köksknivar dagligen, även om det är ovanligt för hemmakockar.

Om du slipar dina knivar med en fin slipsten regelbundet, så behöver du inte genomföra hårdare slipningar med en grövre sten lika ofta. Eftersom det motverkar att bladet blir slött.

Bryning av kniven rekommenderas desto oftare. Du kan bryna kniven efter varannan eller var fjärde användning.

Bryna eller slipa en kökskniv

Att bryna en kniv är inte samma sak som att slipa den.

När du bryner kniven tar du bort små partiklar som lossnat från kniven. Man underhåller kniven och återställer skärpan, snarare än att slipa den. Eftersom ett brynstål avverkar knappt någon metall alls.

När du slipar kniven med en slipsten eller knivslip/rullslip, så avverkar du metall från knivbladet. Den blir då vassare.

Bryna kniven kan du göra innan varje användning.

Att slipa dina köksknivar är bara nödvändigt när kniven är skadad eller börjar förlora sin skärpa.

Vilken slipsten ska man välja

Vi rekommenderar att du har tre typer av slipstenar hemma: en grov, en medium och en fin.

Fina kornstenar polerar bladet och gör det extra vasst. De kan inte reparera skadade blad och är inte speciellt bra på att skärpa slöa blad.

Fina slipstenar kan användas ofta, för att hindra kniven från att bli slö. Det är också ett bra sätt att avsluta en grövre slipning, för att ge bladet den där extra skärpan.

Medium-slipstenar är mellan 800 och 2000 korn. De används för att göra slöa knivar vassa igen.

De avverkar däremot inte tillräckligt med metall för att reparera en skadad kniv.

Grova slipstenar har 700 korn eller mindre. Om kniven är extremt slö med ett nästan trubbigt blad, eller om det finns jack och hack i bladet – då är det en grov slipsten du behöver.

Hur lång tid tar det att slipa en kniv

Japansk-kökskniv-grönsaker

Om din kockkniv är väldigt slö och möjligen skadad, så kan det ta mellan 20 och 30 minuter att återfå skärpan med hjälp av en slipsten.

I en rullslip, eller om bladet bara är lite slött, så kan det ta allt från ett par minuter till 15 minuter.

När du är ny och aldrig har slipat en kniv hemma, så kommer det att ta lite längre. Precis som med allt annat tar det ett par gånger för att få in snitsen och tekniken.

Det är viktigt att inte stressa när du slipar dina köksknivar. Dels för att du hanterar vassa knivblad, men också för att du vill få in rätt teknik så att du inte förstör kniven.

Läs också