Smart modellen: Så skapar du smarta mål

Arbeta-hårdare-med-smarta-mål

Smart modellen är en populär och simpel metod för att skapa realistiska målsättningar – både på jobbet och i privatlivet. Här är allt du behöver veta.


Vi har alla misslyckats med att nå våra mål ibland. Oftast är det inte på grund av slapphet eller inkompetens – många gånger är det för att vi inte planerat tillräckligt bra.

Med hjälp av smarta mål så kan du enkelt och tydligt se vad som ska göras, hur det ska göras och vad en realistisk tidslinje är.

Det minskar risken för att du tappar motivationen eller att du misslyckas nå framgång i ditt projekt.

I den här artikeln visar vi hur smart modellen fungerar. Längre ner hittar du även exempel på mallar för smarta mål.

Vad är smart modellen

Smarta-mål

Smart modellen är en metod för att lättare uppnå mål och visioner. Fördelen med smarta mål är att du, och andra i gruppen, får en klar och tydlig roadmap.

Smarta mål utvecklades av George T. Doran under 80-talet, för att lättare kunna skapa realistiska målsättningar.

SMART är en akronym för:

  • Specific (Specifik)
  • Measurable (Mätbar)
  • Achievable (Uppnåeligt)
  • Relevant
  • Time-related (Tidsrelaterad)

Varje ord representerar en eller flera frågor, som hjälper dig att effektivt utstaka vägen och målet för din plan.

Smarta mål är:

  • Specifika: Definierat, klart och tydligt mål
  • Mätbara: Vilka kriterier kan du sätta upp för att mäta processen
  • Attraktiv: Är det möjligt att uppnå målet
  • Relevanta: Målet bör bidra till helheten och därmed motivera
  • Tidsrelaterade: Definiera en tidslinje med start- och slutdatum

Så här gör du för att svara på varje fråga inom smart modellen.

Specifika smarta mål

Mål som är specifika har en större chans att avklaras. Om du inte har definierat slutmålet så ökar det risken för att det inte slutförs – eller att slutresultatet inte blir optimalt.

För att sätta specifika mål kan du använda dessa fem frågor:
1. Vem – Vem eller vilka personer är involverade i målet?
2. Vad – Vad är det du vill uppnå?
3. Var – Var kommer du att arbeta för att uppnå målet?
4. När – När planerar du att slutföra målet?
5. Varför – Varför vill du uppnå det specifika målet?

Nyckeln är att vara specifik och inte generell när du använder SMART modellen. Istället för att sätta upp ett generellt mål som ”jag vill komma i form”, så bör du definiera det som ”jag ska träna fyra gånger i veckan och gå ner två kilo i vikt”.

Mätbara smarta mål

Ett av kriterierna för smarta mål är att du identifierar ett sätt att mäta dina framsteg.

Om du inte har ett sätt att mäta framstegen så blir det svårare att avgöra om du är på rätt väg för att uppnå ditt mål.

Fråga dig själv:
1. Hur många eller hur mycket
2. Hur vet jag om jag nått målet
3. Vad är min indikator för framsteg

Du kan mäta resultatet med hjälp av exempelvis tid, kvalitet och kvantitet. I vårt föregående exempel ville personen gå ner två kilo. Indikatorn för framsteg kan därför vara antalet kilo som han gått ner.

Attraktiva smarta mål

Smarta mål måste vara möjliga att uppnå. Du ska känna dig utmanad av målet – men det får inte vara omöjligt. Det ska vara realistiskt, både vad gäller resurser och tidsram.

Du vill utmana och pusha dig själv, men inte så till den grad att målet blir orealistiskt.

Fråga dig själv:
1. Är målet realistiskt?
2. Kan jag uppnå målet med den tid och de resurser jag har till mitt förfogande?
3. Kan jag engagera mig och fullfölja strategin för att uppnå målet?

Det finns ingen mening i att sätta upp ett mål som är omöjligt att uppnå. Se till att målet är fullt möjligt för dig att uppnå om du följer din plan.

Relevanta smarta mål

Våra mål är oftast mindre mål av något större. Något bör motivera dig – vare sig det är ett större mål, slutresultatet eller något annat.

Fråga dig själv:
1. Vilken positiv effekt kommer slutmålet ha?
2. Vad är anledningen till varför jag har satt upp det här målet?

Tidsrelaterade smarta mål

Ett smart mål måste, enligt smart modellen, ha ett definierat start- och slutdatum.

Om du inte har satt upp en tidsram så kan din motivation och ditt engagemang försvinna. Det blir lätt att skjuta upp arbetsuppgifter – då du ändå inte har en tid att passa.

Fråga dig själv:
1. Vad är målets deadline?
2. När ska projektet starta och vara klart?

Exempelvis kan du bestämma att projektet startar den första oktober och ska vara klart den sista oktober. Du kan också specificera tider inom tidslinjen, exempelvis ”jag ska träna fyra dagar i veckan”.

När använder man smart modellen

Smarta-mål-i-anteckningar

SMART modellen kan användas var som helst, både i privat- och arbetslivet.

Metoden är ett redskap för att hjälpa dig, eller din grupp, att effektivare planera och skapa strategier för att uppnå specifika mål.

Problemet som många individer och företag har är att de sätter upp orealistiska eller generella mål. Exempelvis ”jag vill bli bäst på..” eller ”våra produkter ska bli populära på grund av…”.

Det är vaga och luddiga målsättningar som inte ger några direktiv för hur ni ska uppnå dem. Det ger heller ingen tydlig och klar bild av hur ni kan identifiera att ni uppnått dessa mål.

Smart modellen definierar målet in i minsta detalj. Ni vet exakt vad målet är, hur det ska uppnås, om det är realistiskt och när projektet ska börja och sluta.

Det finns många verktyg och metoder för att lägga upp strategier och planera sina mål. Smart modellen är en av de populäraste, just därför att det är så effektivt och enkelt att arbeta med.

Du kan också kombinera Pomodoro metoden med smart-modellen för att optimera dina prestationer.

Smarta mål exempel

Grafer-för-att-sätta-upp-mål

Smart modellen kan appliceras på i princip vilken uppgift som helst. Vare sig det är i privatlivet eller på jobbet.

Så här görs en smart målformulering:

1. Bli mer vältränad

Dåligt exempel: Jag vill bli vältränad

Smarta mål exempel:
Specifikt: Jag ska löpträna 3 dagar i veckan och styrketräna 2 dagar i veckan.

Mätbar: Jag ska mäta mina löptider. Varje vecka ska jag ta en helkroppsbild.

Attraktivt: Jag brukade löpträna tidigare, och jag är hälsosam generellt sett.

Relevant: Jag vill bli mer vältränad så att jag är starkare, mer hälsosam och får mer energi.

Tidsrelaterat: Jag ska börja den första januari och sluta den första april.


2. Bli klar med ett personligt projekt

Dåligt exempel: Jag ska skriva en bok

Smarta mål exempel:
Specifikt: Jag ska skriva en roman på 70,000 ord

Mätbar: Jag ska skriva 70,000 ord på 7 månader

Attraktivt: Jag ska skriva 10,000 ord i månaden

Relevant: Min största dröm är att skriva en bok och försöka bli författare

Tidsrelaterat: Jag ska börja skriva den första januari och ska bli klar den första augusti


3. Slipa på färdigheter

Dåligt exempel: Jag ska bli bättre på att laga mat

Smarta mål exempel:
Specifikt: Jag ska bli mer erfaren på att laga mat och därmed bli bättre

Mätbar: Jag ska laga mat minst en gång om dagen, och göra en specialrätt en gång varje helg.

Attraktivt: Jag lagar ganska ofta mat och älskar matlagning. Jag har flera kokböcker till mitt förfogande.

Relevant: Jag har ofta folk på besök och jag gillar att laga god mat till dem.

Tidsrelaterat: Jag ska följa min plan i tre månader och sedan utvärdera resultaten. Start första februari och avslut sista april.

Läs också