Transformativt ledarskap: Allt du behöver veta

Transformativt-ledarskap

Med hjälp av intellektuell stimulering och en inspirerande personlighet, så kan den transformativa ledaren ha en massiv inverkan på en organisation. Här är allt du behöver veta om transformativt ledarskap.


Transformativt ledarskap handlar om att, på ett positivt och inspirerande sätt, motivera gruppens medlemmar till att innovera och arbeta mot ett gemensamt mål.

Det finns många positiva aspekter med en transformell ledare – men också ett par fallgropar.

I den här artikeln har vi gått igenom vad transformativt ledarskap är för något och dess fördelar och nackdelar.

I slutet hittar du även exempel på framgångsrika transformativa ledare – exempelvis Elon Musk.

Vad är transformativt ledarskap

Chef-med-karisma

Transformativt ledarskap som koncept introducerades först av sociologen James V. Downton.

Men det var först när teorin utvecklades av ledarskapsexperten James MacGregor Burns som ledarstilen tog fart.

Burns beskriver transformativt ledarskap som att: ”ledare och följare får varandra att avancera till en högre nivå av moral och motivation”.

Ett transformativt ledarskap handlar om att, genom en stark tro på sin vision, kunna inspirera och motivera gruppens medlemmar till att arbeta mot ett gemensamt mål.

Genom att leda som exempel, så handlar mycket om ledarens personlighet, kompetens och förmåga att inspirera andra. Till skillnad från transaktionellt ledarskap, där gruppen motiveras genom en ”ge och ta”-relation.

Förtroende och inspiration är två grundpelare för transformativt ledarskap. Ledaren inspirerar de anställda till att både tro och kunna prestera bättre än de trodde var möjligt.

Till skillnad från andra ledarstilar så bygger allt på ledarens förmåga att positivt påverka sina följare.

Transformativa ledarskapets grundpelare

Anteckningar-ledarskapsmodell

Modellen för ett transformativt ledarskap baseras på fyra komponenter. Dessa refereras ofta till ”de fyra I:na”:

 • Idealiserad influens
 • Inspirerande motivation
 • Individualiserad hänsyn
 • Intellektuell stimulation

Idealiserad influens

Ledaren fungerar som en förebild, ett exempel att följa. En transformativ ledare har alla de kvalitéer som han eller hon önskar se hos gruppens medlemmar. De anställda ser ledaren som ett exempel att eftersträva.

För att kunna uppnå en idealiserad influens är det hjälpsamt för ledaren att besitta karisma och en karismatisk personlighet.

Men influensen behöver nödvändigtvis inte baseras på passion och känslor. Många transformativa ledare använder också logik för att vinna inflytande inom gruppen.

Inspirerande motivation

Transformativa ledare har förmågan att kunna inspirera och motivera sina följare genom sin vision och förmåga att presentera den.

Med hjälp av enkla, klara och lättförstådda ord kan ledaren vinna inflytande i gruppen med hjälp av sin starka personlighet.

Individualiserad hänsyn

En stor del i det transformativa ledarskapet är att demonstrera en genuin förståelse för sina följare. Både vad gäller deras känslor och behov.

Genom att ha en personlig kontakt med respektive gruppmedlem så bygger ledaren upp förtroende och auktoritet inom gruppen.

Ledarens uppgift är att utveckla och stärka varje individs kompetens och känsla inom gruppen. Om en person möter svårigheter i vissa delar av arbetet, är det kritiskt för ledaren att träna och stärka individen inom dessa områden.

Intellektuell stimulation

Det finns en idé om att transformativa ledare är ”för snälla”. Men en viktig del inom den transformativa ledarstilen är att hela tiden utmana gruppens medlemmar till att vara mer innovativa och kreativa.

Syftet är att hela tiden motivera de anställda till att utvecklas och ta steget till nästa nivå. Att förbättra sina prestationer är en stor del av ett transformativt ledarskap.

Transformativt ledarskap fördelar

Ledare-med-karisma

Det finns många fördelar med ett transformativt ledarskap – framförallt när det kommer till motivation, lojalitet och sammanhållning inom gruppen.

Fördelar:

 • Uppmuntrar innovation och förändring
 • Positiv påverkan på lagmoralen
 • Motiverande
 • Klara mål och visioner
 • Höjer lojalitet och minskar personalomsättning

Transformativa ledare med karisma och logik tenderar att bygga grupper med hög lojalitet och mycket motivation.

I kombination med att den transformativa ledaren får varje gruppmedlem att känna sig behövd inom företaget, så kan företagets personomsättning minska drastiskt.

Gruppens mål och vision är klar och tydlig, vilket hjälper gruppen att gemensamt arbeta mot både kortsiktiga- och långsiktiga mål.

Transformativt ledarskap nackdelar

Chef-utmattad-vid-laptop

Transformativt ledarskap har ett par kritiska nackdelar. Det är en riskfylld ledarstil, då visionen, motivationen och lojaliteten härstammar från en person: ledaren.

Om den transformativa ledaren skulle ta för stora risker, göra fel eller lämna arbetsplatsen – så finns det en risk för att allt faller samman.

Hela idén bygger på att följarna ser ledaren som en förebild. Det innebär ett enormt ansvar för ledaren och att ett misstag kan få allvarliga konsekvenser.

Nackdelar:

 • Kräver regelbunden kommunikation
 • För stor fokus på helhetsbilden
 • Kan leda till utmattning

Eftersom gruppens medlemmar primärt följer personen och sekundärt visionen, så krävs hela tiden kommunikation mellan ledaren och gruppen. Det kan bli väldigt tidskrävande.

Transformellt ledarskap lägger stor vikt vid slutmålet och mindre fokus på kortsiktiga mål. Det kan resultera i att processen för att nå slutmålet är mindre strukturerat.

Därför är det viktigt för den transformativa chefen att hitta en balans och även skapa kortsiktiga mål.

Exempel på transformativa ledare

Martin-Luther-king-ledare

Det råder ingen brist på transformativa ledare i modern företagskultur. Det finns alltid en plats för karaktäristiska och starka personligheter med en stark vision.

Transformativa ledare:

 • Jeff Bezos, Amazon
 • Satya Nadella, Microsoft
 • Reed Hastings, Netflix
 • Steve Jobs, Apple
 • Oprah Winfrey, TV-personlighet
 • John F. Kennedy, politiker
 • Martin Luther King, pastor
 • Elon Musk, Tesla

Transformativa ledare brukar oftast anställas när företag går dåligt, om än inte alltid. Förhoppningen är att en stark karaktär ska lyckas motivera och inspirera de anställda till att bli kreativare och prestera bättre.

Ett praktexempel på en bra transformativ ledare är Elon Musk. Hans namn har blivit synonymt med verksamheten han representerar. Den effekt han personligen haft på de anställda, men också omvärlden, är massiv.

Läs också