|

Vad är buffrat kreatin och är det värt det

Kre-Alkalyn

Buffrat kreatin har blivit lite av en fluga på senare tid. Det låter som att det skulle vara en bättre version av vanligt kreatin. Men är det verkligen det? Vi svarar på alla dina frågor om buffrat kreatin.


Genom studier har vi kunnat se att kreatin monohydrat är den effektivaste typen av kreatin. Upp mot 99% av ämnet absorberas av kroppen.

Så finns det verkligen ett behov av buffrat kreatin – eller är det bara simpel marknadsföring för att locka kunder?

Vad är buffrat kreatin

Buffrat kreatin, även kallat Kre-Alkalyn, är kreatin kombinerat med magnesium. Inget mer, inget mindre.

När du konsumerar kreatintillskott så bryter kroppen ner kreatinet till kreatinin. Den här biprodukten kan vara giftig i stora koncentrationer – vilket främst sker när du överdoserar kreatin.

Idén är att buffrat kreatin förminskar användarens produktion av kreatinin.

Man menar också på att buffrat kreatin skulle lindra eller minska eventuella bieffekter av kreatin monohydrat.

Det finns inga vetenskapliga och objektiva studier som bekräftar dessa påståenden. Snarare tvärtom.

Vad säger forskningen om buffrat kreatin

Det har gjorts studier där man jämfört kreatin monohydrat och buffrat kreatin. De visar att buffrat kreatin inte är säkrar eller mer effektivt än monohydrat.

I en studie kan man se att mängden kreatin i musklerna faktiskt var högre hos den grupp som tog kreatin monohydrat. Man såg däremot ingen skillnad vad gäller massa, kroppsfett eller styrka.

Man kunde se att både gruppen som tog monohydrat och den som tog buffrat kreatin drog fördelar av kosttillskotten. Men utan skillnader mellan dem.

Man har inte kunnat se någon förbättring med buffrat kreatin, vare sig vad gäller prestationsförmåga eller resultat. Man kan heller inte se att den här varianten av kosttillskottet skulle ge lindrigare eller färre biverkningar.

Är det säkert att ta buffrat kreatin

Buffrat kreatin är endast kreatin och magnesium. De båda ämnena var för sig anses vara säkra att ta som kosttillskott. Så även tillsammans.

Om du skulle ta vanligt kreatin monohydrat och sedan supplementera med magnesiumtillskott, skulle du med största sannolikhet få liknande resultat.

Buffrat kreatin anses vara säkert. Men innan du börjar med ett nytt kosttillskott bör du alltid rådfråga läkare först.

Kre-Alkalyn eller andra typer av kreatin

Kre-Alkalyn, som är buffrat kreatin, skiljer sig inte från andra typer av kreatin mer än att det också innehåller magnesium.

Hypotesen är att magnesiumet ska göra så att kroppen absorberar kreatinet bättre. Den här idén har däremot inget stöd inom forskningen.

Det finns däremot många som menar på att magnesiumet gör så att kosttillskottet är enklare för kroppen att smälta.

En del människor upplever magproblem när de använder kreatin monohydrat. Att prova buffrat kreatin kan därför vara att rekommendera, då det kan vara snällare mot magen.

Läs också