Situationsanpassat ledarskap: Definition, exempel och modell

Situationsanpassad-ledare-visar-anställd

Ett situationsanpassat ledarskap kan vara extremt produktivt och utvecklande för både chef, företag och de anställda. Men om det appliceras på fel sätt – kan det få en motsatt effekt.


Den situationsanpassade ledarstilen har växt sig väldigt populär de senaste 20 åren. Teorin är väl utstuderad och formad för att främja både organisationen och gruppens medlemmar.

Men för ledaren är det väldigt krävande och kräver hög kompetens.

I den här artikeln har vi gått igenom allt du behöver veta om situationsanpassat ledarskap. Vad det är, hur modellen fungerar, dess fördelar och nackdelar.

Vad är situationsanpassat ledarskap

Ledare-har-möte-med-anställd

Situationsanpassat ledarskap kretsar kring flexibilitet. Ledarstilen är dynamisk och anpassningsbar, baserat på organisationen, personer i gruppen och situationen.

Andra ledarstilar följer oftast en strikt modell för hur arbetet och gruppens medlemmar ska struktureras.

Ett situationsanpassat ledarskap förändras hela tiden, beroende på vad som ska göras och av vem.

Ledare anpassar alltså sin ledarstil utefter respektive gruppmedlems behov.

Det görs baserat på:

 • Bakgrund
 • Erfarenhet
 • Personlighet
 • Personens sätt att lära sig
 • Ego
 • Motivationer

Exempel på situationsanpassat ledarskap

Du är ny och oerfaren på en arbetsplats. Chefen guidar dig aktivt och hjälper dig i din nya roll. Varje steg du tar så är ledaren där och assisterar dig.

Spola fram fem år och du är numera en av de mest erfarna och kunniga på arbetsplatsen. Din skicklighet och erfarenhet gör att du klarar av dina arbetsuppgifter med lätthet.

Chefen har nu tagit ett par steg tillbaka och givit dig mer ansvar och självständighet. Du får leda projekt och vara mer kreativ i dina arbetsuppgifter. Chefen ger dig i praktiskt taget fria tyglar.

Det här är situationsanpassat ledarskap.

Chefen har anpassat sin ledarskapsstil utefter dina behov. Olika typer av erfarenheter, kompetenser och personer behöver ledas på olika sätt.

Situationsanpassat ledarskap modell

Chef-utvärderar-anställda

Den situationsanpassade ledarskapsmodellen utvecklades av Paul Hersey och Ken Blanchard. De har delat in ledarstilen i tre delar:

 • Ledarskapsstilar
 • Mognadsnivå
 • Utvecklingsnivå

Ledarskapsstilar

Det finns fyra stycken ledarstilar, som de har namngivit S1, S2, S3 och S4. De menar på ingen av dessa stilar kan användas hela tiden.

Istället ska en effektiv ledare välja en stil, baserat på situation, person och omständigheter.

 • S1 – Tala om. Ledaren talar om för människor vad de ska göra och hur de ska göra det.
 • S2 – Sälja. Ledaren visar vägen. Men de försöker också sälja in idén för att få människor att följa med och tro på visionen.
 • S3 – Deltagande. Ledaren fokuserar mer på relationer och mindre att visa vägen. Ledaren arbetar med gruppen och delar ansvaret för beslutsfattningen med medlemmar.
 • S4 – Delegering. Ledaren delegerar stora delar av ansvaret till gruppens medlemmar. Han övervakar utvecklingen och prestationerna, men har annars en passiv roll i beslutsfattningen.

Mognadsnivå

Mognadsnivån är en modell för att hjälpa ledaren att välja rätt ledarstil för gruppen och individuella medlemmar.

Mognadsnivån sträcker sig från M1 till M4.

 • M1 – Låg mognad. Personen har en låg kunskap, kompetens eller självförtroende för att arbeta självständigt.
 • M2 – Medium mognad, men begränsad kunskap. De är villiga att göra arbetsuppgiften, men saknar kompetensen för att göra det framgångsrikt.
 • M3 – Medium mognad, hög kompetens, lågt självförtroende. Individen är redo och villig att utföra arbetsuppgiften. Han har kompetensen, men inte självförtroendet för att utföra arbetet.
 • M4 – Hög mognad. Personen har kompetens och självförtroende för att kunna utföra arbetsuppgiften framgångsrikt. De är även redo att ta ansvar för uppgiften.

Genom att identifiera vilken mognad personen har, så är det lättare för ledaren att applicera rätt ledarstil. Det höjer också chansen för att arbetsuppgiften eller projektet blir framgångsrikt.

Utvecklingsnivåer

Blanchard har även utvecklat en utvecklingsmodell, baserat på förmåga, kunskap och kompetens.

För att en ledare effektivt ska kunna utveckla en persons kompetens och självförtroende, bör han utveckla var i modellen som personen befinner sig.

Det underlättar inte bara för att applicera rätt ledarstil, men också för att kunna utveckla individen.

 • D1 – Entusiastisk nybörjare. Låg kompetens med högt engagemang.
 • D2 – Desillusionerad elev. Låg/medium kompetens med lågt engagemang.
 • D3 – Kapabel men försiktig. Hög kompetens, men lågt engagemang.
 • D4 – Självständig och kompetent. Hög kompetens och högt engagemang.

Den här modellen är också bra för att hitta sätt att motivera, inspirera och stötta gruppens medlemmar.

Situationsanpassat ledarskap fördelar

Chef-lägger-upp-dagsschema

En stor fördel med situationsanpassat ledarskap är att det är så flexibelt. Vilket ger ledaren många verktyg för att få ut det mesta av gruppen och individen.

Fördelar med situationsanpassat ledarskap:

 • Enkelt att förstå, med utstuderade modeller att följa
 • Fokus är på de anställda
 • Väldigt flexibelt
 • Förbättrad produktivitet
 • Det gör ledaren mer uppmärksam och empatisk
 • Bra för moralen i gruppen

Många uppskattar det faktum att den situationsanpassade ledaren har gruppens medlemmar i fokus.

Allt handlar om att få ut det mesta ur respektive individ, samtidigt som man utvecklar och motiverar dem på bästa möjliga sätt. Det skapar en positiv gruppdynamik, samtidigt som det främjar produktivitet och innovation.

Situationsanpassat ledarskap nackdelar

För att bli en bra situationsanpassad ledare behöver du ha bra kvalitéer och färdigheter som individ.

Även om ledarstilen följer en enkel och lättförstådd modell, så behöver ledaren vara bra på att analysera och läsa av människor.

Du bör kunna läsa av människors behov, känslomässiga status, kompetenser och den sociala dynamiken i gruppen. Om du inte kan göra det, så kommer inte ett situationsanpassat ledarskap fungera.

I värsta fall kan det bli kontraproduktivt och förhindra människors utveckling och prestationsförmåga.

Nackdelar med situationsanpassat ledarskap:

 • Det kräver god kompetens hos ledaren
 • Förändringar i ledarstilen kan orsaka förvirring
 • Stor fokus ligger på kortsiktiga mål

Situationsanpassat ledarskap kan låta logiskt och enkelt till en början. Men det kräver mycket av ledaren.

Ett problem som ofta uppstår är att störst fokus ligger på kortsiktiga mål, vilket kan driva uppmärksamheten från den slutgiltiga visionen.

En bra ledare bör också ha fokus på de långsiktiga målen och inte låta sig förblindas av de kortsiktiga målen.

Läs också