Låt gå-ledare: Allt du behöver veta

Låt-gå-ledare-ointresserad

Låt gå-ledare anses vara en av de sämsta och mest ineffektiva ledarna av dem alla. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om låt gå ledarskap.


Han är impopulär, ineffektiv och kan skapa väldigt stor oreda inom organisationer och företag.

Dessvärre är den här typen av ledare inte speciellt ovanlig. Framförallt inte när det kommer till mellanchefer på stora företag.

Faktum är att du med största sannolikhet redan har jobbat med en låt gå-ledare – utan att veta att det finns ett begrepp för den här typen av ledarskap.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om låt gå-ledare.

Vad är en låt gå-ledare

Låt-gå-ledare-sover-vid-laptop

Låt gå-ledaren är en person som intar en passiv roll i sitt ledarskap. Man skulle kunna beskriva ledarstilen med att rycka på axlarna – oengagerad och obrydd.

Låt gå ledaren har varken ambition eller intresse för sin position, vilket reflekteras i beslutsfattningen och attityden.

Ledarskapet är oftast nästintill obefintligt, vilket oftast resulterar i att en informell ledare tar över beslutsfattningen.

Det här är inte bara negativt för produktiviteten, men också för sammanhållningen och företagets identitet.

Många gånger resulterar det i konflikter och maktspel, inte bara mellan den ledaren och de anställda – men också mellan de anställda.

Ett ”låt gå ledarskap” kan beskrivas som motsatsen till allt det definierar ett bra ledarskap. Låt gå-ledaren är ointresserad, inspirerar och motiverar inte, saknar visioner och uppvisar likgiltighet.

På engelska och franska kallas det här ledarskapet, eller brist därav, för laissez-faire – vilket översätts till ”låt gå”.

Vem blir en låt gå ledare

Tyvärr är låt gå-ledare inte sällsynta, framförallt inte när det kommer till mellanchefer.

Oftast har de inte fått sin roll för att de är kompetenta eller uppvisar goda ledaregenskaper – utan för att de varit på arbetsplatsen längst.

Tre typer av personer som blir låt gå-ledare:

 • De som inte gillar sitt arbete
 • De som är inkompetenta
 • Oerfarna start-ups

Chefen som ogillar sitt arbete

Chefen som inte gillar sitt arbete låter allt ske, så länge dagarna passerar och han kan klocka ut. Han är oinspirerad, motiverar inte sina anställda bryr sig inte om vad som händer med organisationen.

Någon egentlig vision eller strategi existerar sällan.

Inkompetenta ledare

En inkompetent chef kan ha en felaktig uppfattning om vad hans ledarstil egentligen är. Han tror att han utövar demokratiskt ledarskap, där han låter gruppen vara med och bestämma.

Men i själva verket låter han andra göra hans jobb. Det skapar obalans, ineffektivitet och en oklar företagsidentitet. Strategier, mål och procedurer stretar åt alla möjliga håll, eftersom det inte finns en ledare som skapar struktur.

Oerfaren startup

Den tredje personen är en oerfaren egenföretagare som ger fullt förtroende till sina anställda.

Istället för att själv ta viktiga beslut, så låter han medarbetarna sköta beslutsfattningen inom sina respektive områden.

Hans intentioner må vara goda, men det skapar en låt gå-mentalitet som skadar företaget. Det här går hand-i-hand med den inkompetenta ledaren som tror att han anammar en demokratisk ledarstil, men som egentligen är ett låt gå ledarskap.

Egenskaper hos låt gå-ledare

Chef-som-inte-bryr-sig

De flesta låt gå-ledare har gemensamma egenskaper och karaktärsdrag som utmärker deras ledarroll:

 • Väldigt lite vägledning
 • Anställda tenderar att ta besluten
 • Eventuell kritik är oftast konstruktiv och mild
 • Medarbetare förväntas lösa problemen själva
 • Ledaren involverar sig endast vid absoluta nödfall
 • Passivitet
 • Oklara strategier och mål
 • Bristande motivation

Låt gå-ledarskapet anses vara en av de mest ineffektiva ledarskapsstilarna som finns. Allra främst bland anställda, men också bland högre chefer när produktivitet- och resultatrapporter hamnar på deras bord.

Konsekvenserna av ett passivt och apatiskt ledarskap visar sig oftast efter ett tag, och har sällan en direkt inverkan på verksamheten.

Men när väl de negativa effekterna visar sig, så brukar de vara många och svåra.

Vad är en låt gå mentalitet

En låt gå-mentalitet kan appliceras på allt; ledarskap, utbildning, familjeliv, politik och det sociala livet.

Det innebär att man intar en passiv eller apatisk position till något och är likgiltig inför vad som sker och kommer att ske.

Man bryr sig helt enkelt inte.

Oftast resulterar det i att andra människor får sköta beslutsfattningen, att man förlitar sig på slumpen eller att man inte gör något alls.

Låt gå-mentaliteten är ett nihilistiskt förhållningssätt som kan vara väldigt destruktiv. Framförallt om personen har en ledarskapsroll där beslutsfattningen är kritisk.

Läs också