Vad är pathos: Definition och exempel

Ledare-talar-med-pathos

Pathos är förmågan att kunna övertyga någon med en retorik som anspelar på känslor. Här är allt du behöver veta.


Inom retorik talar man om logos, pathos och ethos.

Pathos är det element inom retoriken som gör att du kan skapa en emotionell koppling med din publik eller läsare.

För att du mer effektivt ska kunna välja dina ord, så har vi gått igenom allt du behöver veta om pathos – både i skrift och tal.

Vad är pathos

Publik-med-händerna-uppsträckta

Pathos, eller patos, är den del av retoriken som talar till människors känslor. Genom att väcka känslor och skapa en emotionell koppling mellan talare, publik och ståndpunkten – så är det lättare att övertyga.

Ordet pathos kommer från det grekiska ordet ”lidelse” och ”erfarenhet”.

Pathos är en viktig komponent inom retorisk teori, i kombination med logos och ethos. Den grekiska filosofen Aristoteles menade på att pathos är vitalt för att kunna påverka och övertyga sin publik.

Aristoteles företrädare, Plato, hade däremot en mer skeptisk syn på pathos. Han menade på att pathos skulle användas sparsamt inom retoriken.

Anledningen är att han ansåg att metoden kunde missbrukas av vissa talare för att manipulera sin publik. Han ansåg därför att logos och ethos var mycket bättre, ur ett moraliskt perspektiv, för att övertyga publiken.

Pathos argument

Syftet med pathos är att anspela på människors känslor. Det gör att de på ett emotionellt plan kan hålla med om en ståndpunkt och åsikt.

Exempel på pathos:

 • Om vi inte går härifrån snabbt, så kommer vi alla att dö!
 • Inget pris på säkerhetskameror är för högt. Med de här kamerorna kommer du att skydda din familj på ett optimalt sätt.
 • Var inte den sista personen i området att klippa gräsmattan, du vill inte bli den som alla skrattar åt eller ser ner på.
 • Din chef har under flera år varit respektlös och fått dig att missa födelsedagar och fester. Nu är det dags att sätta ner foten och säga nej.
 • Nu måste vi skapa en förändring. Eller vill du leva fattig och ledsen för resten av ditt liv med det här systemet?
 • Du borde ta en annan väg till jobbet. Jag har hört att det där området är farligt och du riskerar att råka illa ut om du går därigenom. Ta istället vägen genom Malmgatan.

Som du ser så talar pathos direkt till läsaren eller publikens känslor. Det kan vara skrämmande konsekvenser, men också referera till positiva minnen för att skapa känslor.

Nästa gång du tittar på ett politiskt tal eller debatt, så kommer du se att de ofta använder pathos när de argumenterar. Det är för att de försöker övertyga dig genom dina känslor.

Exempel på känslor genom pathos

Publik-som-är-glad

Som du kan se i våra exempel här ovanför så kan argumenten variera. Pathos behöver nödvändigtvis inte användas för att väcka negativa känslor – de kan också vara positiva.

Exempel på känslor som brukar väckas genom pathos:

 • Glädje
 • Kärlek
 • Passion
 • Ilska
 • Ledsamhet
 • Sorg
 • Ensamhet
 • Ångest
 • Gemenskap
 • Medlidande
 • Förtroende
 • Beundran
 • Spänning

Alla dessa kategorier har en tendens att värka starka känslor hos människor. Vilket inte bara kan vara bra att veta när du själv håller tal, men också när du blir talad till.

Många gånger kan vi känna stark passion när någon talar – utan att veta varför. Troligtvis har talaren använt metaforer och referenser som anspelar på ditt känsloliv.

Läs också