Vad är logos: Definition och exempel

Logos

Logos är den del inom retorisk teori som talar till människans förnuft och intellekt. Här är allt du behöver veta.


Ett av de mest kraftfulla sätten för att övertyga en publik, är genom att presentera fakta och statistik. Att tala till människans intellekt.

Men för att kunna avancera dina argument och budskap så är det viktigt att veta hur logos fungerar – och varför det fungerar.

För att göra dina tal och skrifter mer effektiva, så har vi gått igenom allt du behöver veta om logos, och dess förhållande till ethos och pathos.

Vad är logos

Illustration-av-logos

Logos är retorik vars syfte är att övertyga publiken, eller läsaren, med hjälp av logik och rationalitet.

Logos är ett grekiskt ord som betyder ”förnuft” och ”diskurs”. Filosofin kring logos inom retoriken härstammar från antikens Grekland.

Aristoteles definierar logos som ”förnuftig diskurs”. Han menar på att logos är en av tre grundstenar inom retoriken. De övriga två är ethos och pathos.

Pathos används för att skapa känslor och emotionell kontakt med publiken. Ethos är den del av retoriken där talaren, eller skribenten, vinner publikens förtroende genom sin karaktär och auktoritet.

Genom att presentera fakta, statistik och data så ämnar logos att tala till människans intellekt och förnuft.

Logos argument och retorik

Många läsare och publiker är dragna till logik och sunt förnuft. Vilket är varför många talare använder logos för att övertyga sin publik.

Oftast görs det genom att presentera fakta, statistik och historiska jämförelser.

Logos exempel:

  • All statistik talar klarspråk i det här fallet. Om vi köper X, så kommer vi att få bra avkastning på Y.
  • Du kommer inte se några älgar på den här vägen. Jag har kört här i 25 år och aldrig sett en älg.
  • Absolut makt korrumperar, vilket bevisats genom tiderna.
  • Hans meriter är mycket goda inom företaget. Han har skapat några av de bästa arkitekturerna vi någonsin producerat.
  • Vi har inte bara identifierat hans fingeravtryck och motiv, men det finns även en video där han bryter sig in i huset.

Varför använda logos

Chef-håller-i-presentation

När du talar till människor så processas informationen i olika delar av hjärnan. Inom retoriken så har man identifierat tre metoder som täcker hela spektrumet av människans psyke.

Logos talar till människans logik. Ethos vinner människors förtroende genom karaktär och auktoritet. Pathos talar till människans känslor.

Ditt mål bör vara att implementera både logos, ethos och pathos för att producera ett slagkraftigt och effektivt tal.

Logos används för att skapa rationella och logiska argument. Du presenterar resonemang som baseras på fakta, statistik och studier. Det vill säga bevis på att det du säger är sanningen.

Om vi tar ett exempel på en tes där du menar på att regelbunden träning är bra, så vill du också backa upp påståendet med relevant information.

Ett exempel på logos är att visa statistik där man kan se att människor som är fysiskt aktiva lever längre.

Du kan också presentera en studie där man kunnat se att människor som tränar regelbundet är mer stresståliga och har ett bättre minne.

Läs också